Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Tổ chức triển khai "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH"


Báo cáo khắc phục các nội dung chưa đạt sau công tác giám sát chất lượng xét nghiệm


Tăng cường quản lý nhà nước trong đo lường, đảm bảo quyền lợi người dân trong việc khám chữa bệnh


Ban hành danh sách các bệnh viện được xếp theo tuyến chuyên môn kỷ thuật


Cung cấp thông tin liên quan đến kháng sinh nhóm Polymixin (thuốc chứa colistin và natri colismethat), thuốc chứa valproat và thuốc chứa testosreol


Ngừng sử dụng và thu hồi thuốc dạng đơn chất chứa hoạt chất astemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của astemisinin


Chủ Nhật, ngày 01 tháng 3 năm 2015

Đình chỉ lưu hành thuốc HẢI CẨU HOÀN tại thành phố Hồ Chí Minh


Đình chỉ lưu hành thuốc Amplodipin không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc Pantoprazol không đạt tiêu chuần chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc Pantocid không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Lysosym


Xử lý thuốc tiêm BUPTROY HEAVY


Thứ Tư, ngày 07 tháng 1 năm 2015

Triển khai tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa, chuyên khoa phẩu thuật chấn thương chỉnh hình, phẩu thuật cột sống chuyên khoa chỉnh hình, bó bột và phẩu thuật tiêu hoá, phẩu thuật nội soi


Triển khai tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức - cấp cứu và chống độc"


Đình chỉ lưu hành thuốc Rabeprazol 20mg trên địa bàn thành phố HCM


Đình chỉ lưu hành thuốc Pantoprazol 40mg trên địa bàn thành phố HCM


Triển khai tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành hô hấp"


Thứ Tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Tạm ngừng nhập khẩu thuốc do công ty XL Laboratories pvt Ltd India sản xuất


Tạm ngừng sử dụng thuốc có chứa ADR


Đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Metoclopramid


Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam


Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi các danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam


Cung cấp thông tin liên quan đến thuốc chứa Docetaxel, thuốc có tác động trên hệ Renin-Angeotensin


Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014

Tăng cường phòng chống dịch đau mắt đỏỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:     /PYT
          Quận 4, ngày 16 tháng 9 năm 2014

V/v tăng cường phòng, chống dịch      đau mắt đỏ.

             
                             Kính gửi:
-         Trung tâm chẩn đoán Y khoa Phước An;
-         Phòng khám chuyên khoa.


          Thực hiện Công văn số 5997/SYT-NVY ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch đau mắt đỏ.
          Trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ có nguy cơ gia tăng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Nhằm chủ động công tác phòng, chống dịch đau mắt đỏ trên địa bàn quận 4, Phòng Y tế yêu cầu các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa thực hiện các nội dung sau:

          1. Tăng cường công tác khám chẩn đoán và điều trị bệnh đau mắt đỏ, giám sát tình hình diễn biến của dịch đau mắt đỏ và báo cáo kịp thời về Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4 (02 Lê Quốc Hưng, P12, Q4, Đt: 35392829) khi có diễn biến bất thường.

          2. Hướng dẫn cho người bệnh đau mắt đỏ mang khẩu trang, đeo kính, vệ sinh tay thường xuyên và hạn chế tiếp với người khác tại bệnh viện, gia đình và cộng đồng.

          3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch đau mắt đỏ tại gia đình, hộ dân, nhà trẻ, trường học, cơ quan nhà máy xí nghiệp và cộng đồng.

          Phòng Y tế quận 4 đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu trên.
         

Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG


- Như trên;
- Sở Y tế TPHCM;
- Thường trực UBND quận 4;
- Lưu: VT.

       

                           Đoàn Bích Hồng           


Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2014

KẾ HOẠCH KIỂM TRA Y TẾ TƯ NHÂN ĐỢT II NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG Y TẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________
Số: 40 /KH-PYT
Quận 4, ngày 20  tháng 10  năm  2014

KẾ  HOẠCH
Công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề Y - Dược - Mỹ phẩm
đợt II năm 2014 trên địa bàn quận 4
______________________________________________________Thực hiện Kế hoạch số 6088/KH-SYT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề Y - Dược - Mỹ phẩm đợt II năm 2014;
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 4, Phòng Y tế xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm đợt II năm 2014 trên địa bàn quận 4 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
1. Mục đích:
Kiểm tra phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đưa cở sở đi vào hoạt động đúng theo quy định pháp luật. 
Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người hành nghề biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các Thông tư, Quy chế, Quy định của ngành.
Phân tích đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn quận, đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.
Đảm bảo hoàn thành tốt Kế hoạch công tác kiểm tra y tế năm 2014 của Uỷ ban nhân dân quận 4.
2. Yêu cầu:
Thực hiện đúng quy trình và thủ tục kiểm tra, đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan, công khai, trung thực.
Thực hiện đúng sự phân công, phân cấp, đảm bảo đúng quyền hạn và trách nhiệm kiểm tra, tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm, những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, không gây cản trở cho hoạt động bình thường của các cơ sở, cá nhân là đối tượng kiểm tra, lập biên bản đúng quy định, xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm.
Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm đợt kiểm tra, đề xuất biện pháp quản lý cơ sở  tốt hơn.
          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Đối tượng kiểm tra:
Tất cả các cơ sở hành nghề y, dược, mỹ phẩm đang hoạt động trên địa bàn quận 4, kể cả phòng khám đa khoa, các cơ sở dịch vụ trong hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân với trọng tâm:
- Các cơ sở chưa được kiểm tra trong đợt I năm 2014;
- Các cơ sở có nhiều vi phạm chậm khắc phục sửa chữa;
- Các cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc;
- Các cơ sở hành nghề không phép, các cơ sở do báo chí, nhân dân phản ánh;  
- Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc hệ ngoại, các cơ sở dịch vụ kính thuốc.
2. Nội dung kiểm tra:
- Hồ sơ pháp lý, phạm vi hành nghề, nhân sự, niêm yết giá dịch vụ y tế, điều kiện trang thiết bị y tế cơ sở, thực hiện quy chế vô khuẩn, sát khuẩn đặc biệt chú ý vấn đề xử lý nước thải, rác thải y tế.
- Việc niêm yết giá thuốc, giá khám bệnh, chữa bệnh, việc thực hiện các quy định quảng cáo của các cơ sở.
- Việc thực hiện các quy chế dược như: quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần…
- Việc thực hiện Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2011 quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện.
- Việc thực hiện quản lý mỹ phẩm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế.
- Đối với các cơ sở dịch vụ không do ngành Y tế cấp phép, nhưng trong hoạt động có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, cần phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan để tổ chức kiểm tra.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:
1. Thành lập đoàn kiểm tra:
  Phối hợp Bệnh viện quận 4, Phòng Y tế đề cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra hành nghề Y - Dược - Mỹ phẩm để Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn.
          Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề trên địa bàn quận 4, đề xuất, kiến nghị các hình thức xử lý (nếu có), thống kê, tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá, lập báo cáo kết quả với Sở Y tế về đợt kiểm tra.
2. Tổ chức kiểm tra:
Dự kiến kiểm tra trên 50% số cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền, dược, và kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quận 4.
Tham gia họp giao ban định kỳ với các Đoàn kiểm tra do Sở Y tế tổ chức để trao đổi kinh nghiệm, báo cáo kịp thời các vướng mắc.
Đối với cơ sở vi phạm phải xử lý, Đoàn kiểm tra sẽ chuyển biên bản về Thanh tra Sở Y tế trong vòng 07 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, để kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt.
3. Các căn cứ để tiến hành kiểm tra và xử lý:
- Luật Khám bệnh,chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội;
- Luật Dược năm 2005 và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật dược;
- Nghị Định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp quy khác có liên quan.
4. Kinh phí dự trù cho đợt thanh tra:
- Thanh tra Sở Y tế sẽ lập dự trù kinh phí cho đợt kiểm tra.
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Bước 1: Xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra và Công văn đề nghị cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra chuyên ngành. Thời gian thực hiện: từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014.
Bước 2: Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành. Thời gian thực hiện: từ ngày 24/10/2014 đến ngày 30/10/2014.
Bước 3: Đoàn kiểm tra tiến hành công tác kiểm tra tại cơ sở theo nội dung kế hoạch. Thời gian thực hiện: từ 03/11/2014 đến 15/12/2014.
 Bước 4: Thống kê, tổng hợp kết quả, báo cáo, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Thời gian thực hiện: từ ngày 30/12/2014 đến ngày 10/01/2014.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra các cơ sở hành nghề Y - Dược - Mỹ phẩm đợt II năm 2014 trên địa bàn quận 4.Nơi nhận:                                                                                         
-  Thanh tra Sở Y tế,                                                             TRƯỞNG PHÒNG
-  TT.UBND Quận 4,
-  Bệnh viện Q4(để phối hợp);
-  Lưu Vt .       


                                                                                             Đoàn Bích Hồng