Thứ Năm, ngày 04 tháng 8 năm 2016

Chuẩn thiết yếu cho hoạt động phòng khám đa khoa


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng


Đình chỉ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Hưởng ứng Ngày Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
         PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:       /PYT
          Quận 4, ngày 5 tháng 8 năm 2016

V/v triển khai Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2016.

              

                                  Kính gửi:
-         Phòng khám đa khoa Phước An;
-         Phòng khám đa khoa Thiện Minh;
-         Phòng khám chuyên khoa sản, nhi.
             
Thực hiện Công văn số 7226/SYT-NVY ngày 29/7/2016 của Sở Y tế Thành Phố về việc triển khai Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2016.
Đề nghị các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa sản, nhi trên địa bàn Quận 4 thực hiện các nội dung sau:
1. Tích cực hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2016.
2. Tăng cường các hoạt động khám chữa bệnh và tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ.
3. Hướng dẫn cho các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ và cho con bú đúng, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 24 tháng và cách duy trì nguồn sữa mẹ.
Phòng Y tế đề nghị các cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Y tế (số 18 Đoàn Như Hài, P12, Q4 – Tầng 5) trước ngày 15/8/2016. Phòng Y tế tổng hợp báo cáo về Sở Y tế và Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4./.
Nơi nhận:                                                                 

                              TRƯỞNG PHÒNG
                        

- Như trên;
- Sở Y tế TP HCM;
- Thường trực UBND Quận 4;
- Lưu: VT.

                                                      
                                  
                                         Đoàn Bích Hồng        Thứ Ba, ngày 07 tháng 6 năm 2016

Báo cáo số liệu Khám chữa bệnh 6 tháng năm 2016


Huỷ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thẩn tại Bệnh viện Q4


Triển khai hỗ trợ pháp lý


Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra sau khi cấp giấy phép Hoạt động KCB năm 2016


Xác định cơ sở đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT


Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở Khám chữa bệnh


Danh muc hoá chất diệt véc tơ truyền bệnh Sốt xuất huyết giai đoạn 2016-2020


Thứ Năm, ngày 07 tháng 4 năm 2016

Triển khai các nội dung hoạt động đến hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn Quận 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:       /PYT
          Quận 4, ngày     tháng 03 năm 2016

V/v triển khai các nội dung hoạt động đến hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn Quận 4.

             

                       Kính gửi:
-         Phòng khám đa khoa Thiện Minh;
-         Phòng khám đa khoa Phước An;
-         Các phòng khám chuyên khoa trên địa bàn Quận 4.
                       
Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4, Phòng Y tế triển khai đến các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn Quận 4 một số nội dung thực hiện như sau:
          1.Tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán và phát hiện sớm dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh:
         - Dịch bệnh não mô cầu đã có ca mắc bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh.
          - Dịch bệnh do vi rút Zika, Vi rút Corona (MERS-CoV).
            - Tiếp tục theo dõi dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng.
          Tổ chức báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm về trạm y tế gần nhất, hoặc Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 4 (số 2 Lê Quốc Hưng, P12, Q4. Đt: 35392829).
          2. Thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa báo cáo thống kê y tế 6 tháng và 12 tháng về Phòng Y tế Quận 4 (22-24 Nguyễn Tất Thành, Đt: 39434595, Mail: yte.q4@tphcm.gov.vn).
          3. Các phòng khám chuyên khoa tiếp tục liên hệ với Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 thực hiện hợp đồng rác y tế năm 2016.
          4. Thực hiện Công văn số 1059/SYT-KHTH ngày 5 tháng 3 năm 2015 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý nhà nước trong đo lường, đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc khám chữa bệnh. Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa trên địa bàn quận 4 có sử dụng phương tiện, dụng cụ đo lường nhóm 2 dùng trong việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân phải tiến hành thực hiện đăng ký kiểm định.
          5. Thực hiện Công văn 8774/SYT-NVY ngày 10/12/2015 của Sở Y tế TPHCM về việc thực hiện Quy định của Thông tư 43/2013/TT-BYT. Các phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa, chuyên khoa Răng hàm mặt tiếp tục thực hiện xây dựng danh mục kỹ thuật gửi về Sở Y tế thành phố để được phê duyệt theo quy định.
          6. Các cơ sở thực hiện hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cho các loại hình Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa, Phòng chẩn trị y học cổ truyền có thể liên hệ Phòng Y tế Quận 4 để biết thông tin, hoặc truy cập hộp thư điện tử ytetunhan@yahoo.com.vn, Pass: 39434594 để lấy hồ sơ thực hiện.
          7. Thực hiện Công văn 1631/SYT-NVY ngày 02/03/2016 của Sở Y tế TP.HCM về việc thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT.
          - Phân tuyến cơ sở KCB BHYT trên địa bàn TPHCM: Phòng khám đa khoa và chuyên khoa tư nhân, nhà hộ sinh, nhà hộ sinh khu vực được xếp là cơ sở KCB tuyến huyện; Phòng chẩn trị y học cổ truyền: được xếp là cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã.
          - Đăng ký KCB BHYT ban đầu: Người dân thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn Thành phố HCM được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở theo danh sách do Sở Y tế lập và công bố.
          - Chuyển tuyến KCB BHYT: Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện quận trên địa bàn thành phố HCM được quyền KCB BHYT tại tuyến xã hoặc Phỏng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn thành phố HCM.
Đề nghị các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa trên địa bàn Quận 4 thực hiện nghiêm chỉnh các Quy định nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ sở liên hệ Phòng Y tế Quận 4, Đt: 39434594 hoặc Bs Nguyễn Đức Hoạt, Chuyên viên phụ trách công tác Đt: 0908857545 để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                 

                                 TRƯỞNG PHÒNG
                        

- Như trên;
- Sở Y tế TP HCM;
- Thường trực UBND Quận 4;
- Lưu: VT.

                                                     
                                  
                                         Đoàn Bích Hồng        
Giám sát hoạt động khám chữa bệnh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:        /PYT
          Quận 4, ngày     tháng 03 năm 2016
                                          

V/v: giám sát hoạt động khám chữa bệnh
tại địa chỉ số 130/30 đường Lê Quốc Hưng,
Phường 12, Quận 4.                                                
                       
                    
                   Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường 12.

Thực hiện Công văn số 30/VP-TCD ngày 29/2/2016 của Ban tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc Việc xử lý đơn của Ông Nguyễn Thới Lai, cư trú tại số 130/30 đường Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
         
          Kết quả kiểm tra tại nhà số 130/32 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, chủ hộ là bà Nguyễn Thị Ngọc xuân, đã tháo biển hiệu “cạo gió, giác hơi” và cam kết không thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh, châm cứu, day ấn huyệt, cạo gió, giác hơi. Phòng Y tế Quận 4 đề nghị Ủy ban nhân phường 12 tiếp tục theo dõi giám sát các hoạt động khám chữa bệnh tại nhà số 130/32 đường Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4.

Nơi nhận:                                                                 

                             TRƯỞNG PHÒNG
                        

- Như trên;
- Sở Y tế thành phố HCM;
- TT UBND Quận 4;
- Lưu: VT.

                                                      
                                  
                                     Đoàn Bích Hồng       


Triển khai Thông tư 01/2016/TT-BYT của Bộ Y tế

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số: 18 /PYT
          Quận 4, ngày 24  tháng 02 năm 2016

V/v triển khai Thông tư số 01/2016/TT-BYT của Bộ Y tế.

             

                           Kính gửi:
-         Trung tâm y tế Dự phòng Quận 4;
-         Phòng khám đa khoa ; Phòng khám chuyên khoa; Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền trên địa bàn Quận 4;

                                          
Thực hiện Công văn số 1424/SYT-NVY ngày 23/02/2016 của Sở Y tế về việc triển khai Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/01/2016 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với tân dược trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
          Nhằm đảm bảo việc kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược tuân thủ các quy định hiện hành, Phòng Y tế thông tin đến các cơ sở nội dung  sau:
          1. Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược triển khai và thực hiện đúng các quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Thông tư 01/2016/TT-BYT.
          2. Đặc biệt lưu ý điều kiện của người kê đơn thuốc và phạm vi kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược:
          - Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, Bác sĩ định hướng y học cổ truyền được phép kê đơn tất cả các dạng thuốc y học cổ truyền và kê đơn thuốc y học cổ truyền với thuốc tân dược theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề;
          - Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ chuyên khoa khác và y sĩ đa khoa khi kê đơn kết hợp y học cổ truyền chỉ được kê đơn thuốc thành phẩm y học cổ truyền;
          - Y sĩ y học cổ truyền đang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện của nhà nước hoặc trạm y tế phường, y tế cơ quan trường học được kê đơn tất cả các dạng thuốc y học cổ truyền phù hợp với phạm vi chuyên môn hành nghề;
          - Lương y chỉ được kê đơn thuốc y học cổ truyền theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề, không được phép kê đơn thuốc kết hợp y học cổ truyền với thuốc tân dược.
          - Trung tâm y tế Dự phòng Quận 4 triển khai Thông tư này đến các Trạm Y tế phường thực hiện.
         

          - Đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, các Trạm Y tế phường trên địa bàn Quận 4 thực hiện đúng các Quy định nêu trên.

Nơi nhận:                                                                 

                           TRƯỞNG PHÒNG
                        

- Như trên;
- Sở Y tế TP HCM;
- Thường trực UBND Quận 4;
- Lưu: VT.

                                                      
                                  
                                    Đoàn Bích Hồng        
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015

Giám sát các sản phẩm không đạt chất lượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
 

 Số: 114/PYT

V/v giám sát các sản phẩm
không đạt chất lượng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quận 4, ngày 18  tháng 9 năm 2015

  
Kính gửi:
                   - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
- Ủy ban nhân dân 15 phường;
                   - Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng;
  
Thực hiện Công văn số 5166/SYT-TTra ngày 29/7/2015 của Sở Y tế về việc giám sát mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng và chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4 tại Phiếu chuyển số 3824/VP-PC ngày 03/8/2015;
Cục An toàn thực phẩm đã có Thông báo về việc tạm dừng lưu thông đối với 02 loại sản phẩm:
1. Sản phẩm TPCN Docter’s Choice Slim & Slim: Batch No DRC 40911, NSX: 09/01/2014, HSD: 31/8/2017; Nhà sản xuất: Americo Group LLC - 21299 Palomar Street # A Wildomar, CA 92595 - USA (Địa chỉ tại P.O.Box 8156 Fountain Valley, CA 92728, USA), sản phẩm do Công ty TNHH Vivabeauty, địa chỉ: Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phân phối độc quyền. Lô sản phẩm có Sibutramin 4,89 mg.
2. Sản phẩm TPCN Siro ngon ngon baby của Công ty Cổ phần Vinapharm, địa chỉ: 132/1 Bàu Cát 1, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà sản xuất: Công ty TNHH ADC - Thới Hưng - phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ), số lô: 011014, HSD: 210716. Lô sản phẩm không đạt chỉ tiêu: Calci lactate và vi sinh vật.
Đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường tích cực tuyên truyền phổ biến, cảnh báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và người tiêu dùng, kịp thời xử lý và báo cáo về Phòng Y tế Quận 4 khi phát hiện 02 sản phẩm trên lưu thông trên địa bàn quản lý; các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không được kinh doanh 02 loại thực phẩm chức năng không đạt nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;                              
- Chi cục ATVSTP Thành phố;
- TT.UBND Quận 4;
- Ban chỉ đạo và Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP Quận 4;
- Đội QLTT4B;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


Đoàn Bích Hồng

Tăng cường phòng chống bệnh Tay chân miệng trong trường học

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số:          /UBND-VX
          Quận 4, ngày       tháng 11 năm 2015

V/v tăng cường phòng chống
bệnh tay chân miệng trong trường học.

                                                     


                      Kính gửi:
-    Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
-    Bệnh viện Quận 4;
-    Phòng Y tế Quận 4;
-    Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4;
-    Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4;
-    Trung tâm Văn hóa Quận 4;
-    Ủy ban nhân dân 15 phường.


Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 7606/SYT-NVY ngày 28/10/2015 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng trong trường học, Ủy ban nhân dân Quận 4 có ý kiến chỉ đạo như sau:
          1. Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4:
          Chủ động, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tổ chức vệ sinh trường học, các khoa, phòng hàng ngày; vệ sinh khử khuẩn hàng tuần đối với các dụng cụ, trang thiết bị, đồ chơi của học sinh, vệ sinh cá nhân, hướng dẫn thực hiện rửa tay đúng quy trình trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cách sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định.
          Chỉ đạo Trạm y tế phường phân công người giám sát các hoạt động kiểm soát bệnh Tay chân miệng trong trường học trên địa bàn quản lý.
Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng trên địa bàn Quận 4, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học, chú trọng các nhóm trẻ gia đình, mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo và các trường tiểu học.
2. Phòng Y tế Quận 4:
Tiếp tục vận động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tăng cường tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà cách phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác chẩn đoán, phát hiện ca bệnh, điều trị tích cực, chuyển tuyến kịp thời và thực hiện báo cáo ca bệnh theo quy định.
Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng trên địa bàn Quận 4.
          3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4:
          Chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ và các trường tiểu học tăng cường công tác quản lý chặt chẽ sức khỏe học sinh, trường hợp nghi ngờ, phát hiện sớm ca bệnh, ghi nhận thông tin ca bệnh, cần thông tin ngay cho Trạm y tế địa phương.
           Phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng quận điều tra dịch tễ, xác định ca bệnh, xử lý khử khuẩn ngay nơi có ca bệnh, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong trường học.
4. Bệnh viện Quận 4:
 Sẵn sàng thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời và thông tin ca bệnh về Trung tâm Y tế dự phòng để quản lý ca bệnh và xử lý ổ dịch đúng quy định.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá Quận 4:
Phối hợp ngành y tế tăng cường hoạt động truyền thông phòng chống bệnh Tay chân miệng tại địa phương, tiếp tục tổ chức phát loa lưu động, treo băng rôn tại khu phố, cộng đồng dân cư, khu vực công cộng, khu vực đông người, tuyên truyền vận động người dân phòng bệnh hiệu quả và an toàn.     
6. Ủy ban nhân dân 15 phường:
 Phối hợp các ban ngành, đoàn thể và Trạm Y tế phường tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhóm trẻ gia đình, trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học đóng trên địa bàn các biện pháp phòng chống bệnh Tay chân miệng trong trường học đạt hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế Thành phố;
- TT. UBND Quận 4;
- VPUB: CPVP, Th;
- Lưu: Vt, T-     b. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hùng Tấn